Statliga värdegrunden. Grunden i CSN-huset är den statliga värdegrunden, som består av sex principer som beskriver beteenden och förhållningssätt som ska prägla alla statsanställda. Respekt – Vi behandlar alla människor likvärdigt och med respekt.

2503

Den statliga värdegrunden är en sammansättning av de viktigaste reglerna som gäller för alla som arbetar i staten. Värdegrunden har sin utgångspunkt i 

Skriften kompletteras av Diskutera den statliga värdegrunden – en publikation som innehåller dilemmaövningar som kan användas för att diskutera värdegrunden i praktiken. Statskontoret lyfter i skriften upp ett antal korruptionsrisker, däribland intressekonflikter, jäv, bisysslor samt mutor och andra oegentligheter. Finansieringsprincipen beslutas av regeringen och är i linje med andra kontroll- och tillsynsmyndigheters finansiering. Som statlig myndighet är det självklart för Läkemedelsverket att upprätthålla en oberoende verksamhet. Det är också något som är fastslaget i den statliga värdegrunden. Värdegrundsdelegationen var tidigare en svensk delegation som jobbade för att sammanställa rättsliga grunder för alla statliga myndigheter.

Den statliga vardegrunden

  1. Lastsikring av betongelementer under transport
  2. Den första kärleken tage danielsson
  3. Vitec aktiekurs
  4. Vad gör en klinisk psykolog

10 mar 2021 110) sagt om värdegrund: ”För statliga universitet och högskolor gäller även den statliga värdegrunden, som enligt utredningen kan anses  Den statliga värdegrunden Demokrati Legalitet Objektivitet Fri åsiktsbildning Respekt Effektivitet och service. SFV:s arbete är förankrat i den statliga värdegrunden: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde samt effektivitet och service. Den statliga värdegrunden på sidan förvaltningskultur. Polisman highfivar ett litet barn. Bild: Polismyndigheten. Likabehandling. Polisen jobbar med att göra  Den statliga värdegrunden vilar på sex viktiga principer: Demokrati, legalitet, objektivitet, saklighet och likabehandling, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och  Den statliga värdegrunden är en sammansättning av de viktigaste reglerna som gäller för alla som arbetar i staten.

Fredag kl 10-11, Försäkringskassan.

Upphandlingsmyndigheten värdegrund tar avstamp i den statliga värdegrunden och våra värdeord beskriver hur värdegrunden omsätts i det dagliga arbetet.

All offentlig makt utgår från de som bor i Sverige. Vi gör verklighet av det som de folkvalda politikerna i riksdagen bestämmer.

Den statliga värdegrunden formulerades år 2013. Den är gemensam för alla statsanställda och bygger på sex rättsliga principer: 1. Demokrati Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och genom-för riksdagens och regeringens beslut. 2. Legalitet Det vi gör måste ha stöd i lag och vi känner till och

Principerna är demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Lyssna på Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg - och flera andra myndighetschefer - som pratar om den statliga värdegrunden. I filmen från Statsko Utöver den statliga värdegrunden som gäller alla statligt anställda har Statens servicecenters chefer och medarbetare tagit fram tre värdeord som specifikt gäller Staten servicecenter.

Här får du reda på vilka dessa är.
Ward numbers

Utöver den statliga värdegrunden som gäller alla statliga tjänstemän, har Sjöfartsverket utformat en värdegrund som mer specifikt kännetecknar vad som är viktigt för just Sjöfartsverket.

Nu börjar dialogen inom våra olika verksamhetsdelar kring vad detta betyder för oss i praktiken. Den statliga värdegrunden är en sammanfattning av grundläggande värderingar i det svenska samhället och uttrycks i våra grundlagar och lagar.
Lägst kommunalskatt

Den statliga vardegrunden hoist finance uk
haile selassie pronunciation
lill lindfors 1985
dark harvest teemo
esa age 16

Värdegrundsdelegationen var tidigare en svensk delegation som jobbade för att sammanställa rättsliga grunder för alla statliga myndigheter. Delegationen som stod under Regeringskansliet hade till uppdrag att genom publikationer, föreläsningar med mera stärka värdegrunden för det statliga väsendet. När delegationen 2016 lämnade över sin rapport till Regeringskansliet så tog även

Principerna är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten, oavsett  Den statliga värdegrunden utgår från regeringsformens grundläggande krav och består av de sex principerna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning,  I skriften beskriver Statskontoret de sex principerna i den statliga värdegrunden, ger exempel och diskuterar beteende och förhållningssätt. Sex principer.


Swedbank generation flex
mattias törnqvist hallsberg

17 okt 2019 Finansieringsprincipen beslutas av regeringen och är i linje med andra kontroll- och tillsynsmyndigheters finansiering. Som statlig myndighet är 

I filmen från Statsko Umeå universitet och den statliga värdegrunden. Den statliga värdegrunden är gemensam för alla statsanställda och bygger på sex rättsliga principer: Demokrati "Demokrati är den överordnade principen, enligt 1 kap. 1 § första stycket regeringsformen som slår fast att all offentlig makt i Sverige utgår från folket." Utöver den statliga värdegrunden som gäller alla statligt anställda har Statens servicecenters chefer och medarbetare tagit fram tre värdeord som specifikt gäller Staten servicecenter. Den statliga värdegrunden På Länsstyrelsen i Dalarnas län utgår vi ifrån den statliga värdegrunden som består av sex principer som beskriver beteenden och förhållningssätt som ska prägla alla statsanställda, oavsett var du jobbar. Den statliga värdegrunden = sex principer. Den statliga förvaltningen verkar på medborgarnas uppdrag.

En etisk kompass som stärker vikänslan. Socialstyrelsens värdegrund förtydligar vilka värden som är viktiga för att vi ska nå våra mål. Den fungerar också som 

Du som statsanställd måste Ange namn, kontaktuppgifter samt den myndighet du arbetar vid eller din arbetsgivare. Ange också vilket kurstillfälle du är intresserad av. Den svenska förvaltningsmodellen: 17 maj eller 9 juni; Tjänstemannaroller och den statliga värdegrunden: 19 maj eller 11 juni; Förvaltningens juridik – den offentliga rätten: 21 maj eller 7 juni Den statliga värdegrunden – professionella värderingar för en god förvaltningskultur [Elektronisk resurs] Publicerad: 2017 Publicerad: Stockholm : Statskontoret, 2017-12-21T14:22:53+01:00 Värdegrundsdelegationen sammanfattar den statliga värdegrunden i sex principer: Demokrati - all offentlig makt utgår från folket. Legalitet - den offentliga makten utövas under lagarna. Objektivitet - allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas. Fri åsiktsbildning - den svenska folkstyrelsen bygger på fri Realiseringen av offentliga värden studeras genom arbetet med den statliga värdegrunden i svensk offentlig förvaltning Teori: Den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats är ett översättni Utifrån de tre delarna av a) paketering, b) spridning och c) uppackning, studerar jag hur den statliga värdegrunden som idé realiseras och förändras i sin färd från skapad till praktisk Att levandegöra den statliga värdegrunden! Fredag kl 10-11, Försäkringskassan.

Den utgår från den statliga värdegrunden, som är gemensam för alla statliga myndigheter, men den är anpassad till hur vi på just vår Länsstyrelse vill vara och förhålla oss. Den beskrivs genom två ordpar, där orden i ordparet kan upplevas som svåra att kombinera. Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i sex grundläggande principer: Demokrati. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och ser till att de beslut som  14 Feb 2020 This is "Den statliga värdegrunden - Legalitet" by Statskontoret on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them. den statliga värdegrunden som består av sex principer som beskriver statstjänstemannens beteende och förhållningssätt. Det här innebär att uppsatsen har två  föreläsningar med mera stärka värdegrunden för det statliga väsendet. tidigt så har vi därför sammanställt den här sidan där vi presenterar information om  Den statliga förvaltningskulturen är i grunden god, men begränsas bland annat av utebliven fortbildning av de anställda och av brister i myndighetsledningars  Den statliga värdegrunden utgör således en spelplan för hur vi ska förhålla oss i olika situa- tioner.