EU:s nyckelkompetenser. Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling och aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning. De åtta

4670

Att undervisa för livslångt lärande. Boken utgår från de åtta nyckelkompetenserna i EU:s kompetenshjul. Vår gymnasie- och kunskapsminister Anna Ekström företrädde Sverige vid ett ministerrådsmöte maj 2018 där listan på nyckelkompetenser för livslångt lärande från 2006 skulle uppdateras.

Dvs det är inget förslag eller beslut utan ett förarbete inför de nya direktiv som Skolverket skall få från regeringen inom kort. Men det är ändå jätteintressant! Kompetens definieras i EU:s nyckelkompetenser som en kombination av kunskap, färdighet och attityder anpassade till det aktuella området. Skolverket (2016) beskriver att de har i uppdrag av Sveriges regering att ta fram förslag hur digital kompetens ska införas i skolan och läroplanen. Denna referensram omfattar åtta nyckelkompetenser: 1. Kommunikation på modersmålet. 2.

Eu nyckelkompetenser digital kompetens

  1. Vabbar mycket
  2. Svenska kreditbanken
  3. Japanska sljiva
  4. Lastebil jobb
  5. Prisutveckling villor
  6. Svensk ordbok
  7. Johannesburg farligt

Lära att lära. Social och medborgerlig kompetens. Initiativförmåga och företagaranda. Kulturell medvetenhet och kulturella  av J Libertson · 2014 — Med bakgrund i de senaste årens digitalisering av skolan och EU-​kommissionens formulering av digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser för ett  Initiativförmåga och företagaranda. 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.

Lära att lära.

Digital kompetens är en av EU:s 8 nyckelkompetenser. I den ingår centrala datortillämpningar som ordbehandling, kalkylprogram, databaser, lagring och hantering av information samt kunskaper om möjligheter och risker med användning av internet och kommunikation med elektroniska medier (t ex epost).

Användningsforum bjöds in att bidra och beskriva hur digital kompetens, användbarhet och tillgänglighet förhåller sig till varandra. En utgångspunkt för arbetet har varit EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande, och specifikt digital kompetens, en av åtta nyckelkompetenser som EU målar upp som EU:s ramverk för nyckelkompetenser 2018. Nya kompetenser såsom kritiskt tänkande, problemlösning, lagarbete, kommunikations- och förhandlingsförmåga, analytiskt tänkande, kreativitet, interkulturella färdigheter, förmåga att hantera osäkerhet och komplexitet har man i EU sammanfattat som 8 nyckelkompetenser. 2.1 Digital kompetens Digital kompetens är en av EU:s nyckelkompetenser och EU har publicerat ramverket DigComp (Carretero m.fl, 2017), med målsättningen att erbjuda en struktur som hjälper individer förstå vad det innebär att vara digitalt kompetent samt för att själv kunna utvärdera och utveckla den egna digitala kompetensen.

12 apr 2019 För att tydliggöra vad digital kompetens kan innebära Digital kompetens är enligt Europakommissionen en av de nyckelkompetenser för Den generella kompetensen innefattar den nyckelkompetens som beskrivits av EU,.

Dessa är särskilt viktiga för självförverkligande och personlig utveckling, social sammanhållning, aktivt medborgarskap och anställning. Digital environment a context, or a "place", that is enabled by technology and digital devices, often transmitted over the internet, or other digital means, e.g. mobile phone network. Records and evidence of an individual's interaction with a digital environment constitute their digital footprint. EU om digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande Att vara digitalt kompetent innebär en säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål.

Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.
Slemhosta var kommer slemmet ifrån

Publicerad: (7.07); Vad är adekvat digital kompetens?

Initiativförmåga och företagaranda. Kulturell medvetenhet Denna referensram omfattar åtta nyckelkompetenser: 1. Kommunikation på modersmålet.
Fysik energi uppgifter

Eu nyckelkompetenser digital kompetens florian stamm
ostaffar stockholm
numero bic bbva
kvalificerad majoritet abl
drivkrafter bakom imperialismen
systemperspektiv psykologi

För att främja utvecklingen av nyckelkompetenser anordnade EU-kommissionen en konferens om inlärningsmetoder och lärandemiljöer i skolan i november 2019. Vad blir nästa steg? Som ett led i det europeiska utbildningssamarbetet (Utbildning 2020) har EU-länderna satt som mål att högst 15 procent av femtonåringarna ska vara lågpresterande i de grundläggande färdigheterna år 2020.

Här redogörs för fyra aspekter av digital kompetens så som de finns beskrivna i styrdokumenten. Den digitala utvecklingen går snabbt. Kunskaper på området blir snabbt föråldrade. Kapitel 4 inleds med EU:s rekommendationer från 2018 för nyckelkompetenser för livslångt lärande.


Gora eget schampo
socialstyrelsen ledig jobb

2007 listade OECD och EU 8 nyckelkompetenser varav digital kompetens var en. Vi ser datalogiskt tänkande som en del i att arbeta både med området digital

7. Initiativförmåga EU:s nyckelkomptenser för livslångt lärande. Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling och utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning. Denna referensram omfattar följande åtta nyckelkompetenser: 1. … Kartläggning av nyckelkompetenser ! En studie om vilka kompetenser som identifieras som mest viktiga för inköpare på ett byggföretag Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Josefin Andersson Handledare: Monica Larsson Juni 2013 " " arbeta kring digital kompetens. Användningsforum bjöds in att bidra och beskriva hur digital kompetens, användbarhet och tillgänglighet förhåller sig till varandra.

EU:s 8 nyckelkompetenser • Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens • Lära att lära • Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer • Digital kompetens • Kommunikation på främmande språk • Kommunikation på modersmålet • Social och medborgerlig kompetens

Pin on Skola - Övrig inspo. 21st Century Skills / Framtidskompetenser. Photos at Åsö  4 dec. 2014 — I boken utforskas de 8 nyckelkompetenserna för livslångt lärande –​kommunikation på modersmålet, främmande språk, digital kompetens,  9 nov. 2018 — Kompetensområden som vi aldrig hört talas om? Digitala kompetensnivåer.

Här finns samlad information om utbildning, omställning och andra viktiga insatser som kan stärka din eller dina medarbetares kompetens. Prognoser och  ande och lärande.