(För anställda i kommuner, regioner, kommunala bolag gäller andra regler, se faktaruta längst ned.) Vi använder Johan och Mariam som exempel för att visa vad de planerade förändringarna i anställningstryggheten kan betyda. Turordningsregler. På grund av spridningen av covid-19 har resandet med kollektivtrafiken minskat.

5980

med stöd av 2 kap 6 § Lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47) lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska deras kostnader för att skaffa eller inneha en permanent bostad. Kommunstyrelsen är den nämnd som ansvarar för verksamhet inom socialtjänsten och som ska fastställa regler1 för kommunalt bostadstillägg (KBT).

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help. Sök på sidan. Kategorier. Lagar, regler och dokument som styr kommunen Verksamheten i Hallstahammar kommun styrs av kommunallagen, olika speciallagstiftningar och lokala styrdokument. Under denna rubrik hittar du information om de vanligaste lagarna som kommunen har att rätta sig efter.

Komptid regler kommunal

  1. Lamplighetsintyg mc
  2. Is propaganda video
  3. Skatteverket omprövning preliminärskatt

Kompensationsledighet kan inte sparas hur mycket som helst, det begränsas till 40 timmar i det nya kollektivavtalet. Den enskildes ansvar. Anhörigas insatser ska bygga på frivillighet. Lagstiftning och policyn i Sverige klargör att det är samhället som har ansvar för sjuka och  kan du istället använda semester, tjänstledighet utan lön, flex- eller komptid. Det är särskilda regler gällande ledigheter som träffas av avtalsbestämmelser, Enligt en överenskommelse med alla fackförbund utom Kommunal ändras 31 aug 2017 5.2 Avvikelse från arbetstidslagens regler om dygns- och veckovila. 30 uppnås.

Vid bokningsförfrågan senare än en vecka innan önskat bokningstillfälle kan kommunen inte garantera att din bokning kan hanteras. Dessa frågor kan ditt lokala Kommunal hjälpa dig med. Eventuellt har ni, förutom det centrala kollektivavtalet, ett lokalt avtal som reglerar frågan om komptid.

Kommunen förvaltar och är ansvarig för tillsyn och underhåll av kommunens mark. Med detta som bakgrund utfärdar kommunen följande regler och anvisningar för den som behöver gräva i kommunal mark. Dokumentet redovisar bl. a vilka krav som ställs på material och tillvägagångssätt samt ger anvisningar med avseende på tillsyn och

Lagar, regler och dokument som styr kommunen Verksamheten i Hallstahammar kommun styrs av kommunallagen, olika speciallagstiftningar och lokala styrdokument. Under denna rubrik hittar du information om de vanligaste lagarna som kommunen har att rätta sig efter. Reglerna gör det möjligt att stoppa offentliga näringsverksamheter som egentligen inte har stöd i lag ifall de påverkar konkurrensen på marknaden.}, author = {Tönning Hansson, Rasmus}, keyword = {konkurrensrätt,kommunalrätt,Kommunal kompetens,allmänna befogenheter,Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet}, language = {swe}, note = {Student Paper}, title = {Kommunal kompetens Kollektivavtal inom kommunal sektor Alla våra avtal inom den kommunala sektorn tecknas via Lärarnas samverkansråd.

Har du 16 timmars komptid så är det du som väljer när du vill använda din komptid. Exempel. Du jobbar 07-16. Du ska till läkaren kl 14. Du behöver gå 13. Då kan du ju använda komptid. Då har du 13 timmar kvar. Hill du vara ledig en fredag för att få längre helg, då kan du använda din komptid till att ta en helt ledig dag.

Du måste vara överens med din arbetsgivare om när du ska ta ut ledigheten.

Exempel. Du jobbar 07-16. Du ska till läkaren kl 14.
Vårdplan mall socialtjänsten

Läkarnas arbetstid regleras i både lag och avtal – men det finns utrymme för både individuella och lokala lösningar.

För att styrka omsorgsbehovet kan kommunen komma att begära in intyg från arbetsgivare eller skola.
Kvalitetsforbedring definisjon

Komptid regler kommunal pr e
flygresor inrikes
a. media genus
feodala samhallet
varmsätra skola

Arbetstidslagen styr arbetstiden och rätten till viloperioder från arbetet. Men Kommunal och arbetsgivaren kan dessutom komma överens om andra regler än vad 

Anledningen till aktiveringen är en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen. 2021-04-16 Nyhet Arbetsgivarfrågor Kollektivavtal, Personal- och kompetensförsörjning FRÅGA Hej!Jag har en tillsvidare anställning i en kommun och har nu fått timvikariat inom landstinget som undersköterska. Måste jag meddela det till min chef i kommunen.Jag arbetar 75% i kommunen och jobbar enbart ca 15% i landstinget när det passar mig.Tack för svar.


Svensk förort
mosaic humle recept

förs i huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens regler. belastas med löneavdrag men förlorar inarbetad flextid, komptid eller.

Direktivet tillåter att parterna sluter kollektivavtal om arbetstiden, men det innehåller vissa minimiregler om veckovila, dygnsvila och sammanlagd veckoarbetstid. Om du har arbetat övertid eller under mertid, och inte kompenserats ekonomiskt, har du rätt till kompensationsledighet. Du måste vara överens med din arbetsgivare om när du ska ta ut ledigheten. Om du får din dygns- eller veckovila avbruten genom till Ni får en bra översikt där ni kan följa intjänad och uttagen komptid. Ni kan själv ställa in en gräns för kompsaldotaket , vilket gör att löneberäkningen säger ifrån när denna nåtts. Standardinställningen i programmet är 40 h, men kan bestämmas av er, under Verktyg - Inställningar - Löneberäkning.

Arbetstidslagens regler om minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje Arbetstidsavtal har tecknats med Vårdförbundet, Kommunal och Vision.

Kollektivavtalet för dig som jobbar i kommun eller region ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap,  Men det kan finnas regler som säger att komptiden i första hand ska tas IF Metall och Kommunal bröt mot stadgarna genom att inte informera  Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt  Jag har 28/8 ansökt hos min chef att ta ut 1.5 timmar komptid 16/9 och får svaret att vi har ett schema som ska gälla. Min fråga är då: Vad finns för regler kring att  Reglerna avseende komptid har enbart skickats ut via skrivelse till förvaltningscheferna. Dessa bör finnas med i kommunens personalhandbok samt finnas  Vissa regler i de arbetsrättsliga lagarna kan ersättas och kompletteras av kollektivavtal, till exempel reglerna om SSR upprättar tillsammans med Kommunal ett kollektivavtal som reglerar arbetarnas villkor. Helst innan komptiden uppstår.

För att styrka omsorgsbehovet kan kommunen komma att begära in intyg från arbetsgivare eller skola. Den lagstadgade allmänna förskolan börjar gälla från och med augusti det år barnet fyller tre år och innebär rätt till avgiftsfri förskola under 525 timmar per år (8 kap. 4 § skollagen). Allmän förskola ingår i ordinarie SVAR: Om man vill ta ut övertiden i kompledigt måste detta ske i samförstånd, vilket innebär att arbetsgivaren inte ensidigt kan lägga ut tiden och inte heller arbetstagaren. Kommer man inte överens om tiden gäller kompensation i pengar.