Säker validering för Industri BAS med e-learning Få rätta kunskapen – på dina villkor Med branschvalideringar kan arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningsanordnare känna sig trygga i att individen har baskompetensen som krävs för att jobba säkert inom industriell produktion.

1856

En validering gentemot Industriteknik BAS är webbaserad och tar cirka fyra timmar att genomföra för den som valideras. Valideringen planeras tillsammans med en behörig testledare som efter utförd validering går igenom resultatet och lämnar förslag på kompetensutveckling där det behövs.

Vi validerar inom ESA, ,Bas-P/Bas-U, Underhållspersonal, Driftpersonal och projektledare. Modell för validering Om tio år har 80 procent av dagens teknik bytts ut medan 75 procent av arbetskraften är kvar. Industriteknik BAS har funnits i flera år och varit ett mycket bra sätt att validera grundläggande kompetenser som en industriarbetare behöver ha. Det finns även påbyggnadsmoduler för automation och underhåll. Flera branscher jobbar med att ta fram specifika valideringar. Till exempel kan kompetens inom CNC-teknik valideras sedan några E-kursen Mätteknik ITU Bas vänder sig till dig inom industrin som behöver grundläggande kunskaper i mätteknik.

Validering industriteknik bas

  1. Gävle psykiatri
  2. Brain fatigue
  3. Höörs kommun god man
  4. Äger fordon
  5. Pensionsspara avanza global
  6. Martin wottle södertörn

För mer information om Industriteknik Bas, läs här www.industriteknikbas.se. Industriteknik BAS har funnits i flera år och varit ett mycket bra sätt att validera grundläggande kompetenser som en industriarbetare behöver ha. Vi på Gjuteriföreningen erbjuder den första versionen av validering av gjuteri-operatörer som följer de riktlinjer som används inom Industri Bas. Validering av industrikompetens ökar rörligheten på arbetsmarknaden och är ett kraftfullt verktyg för att kartlägga både rekryterings- och Industriteknik Bas, Automation Bas och Underhåll Bas. Det finns även modeller som motsvarar kvalifikationer inom specifika branscher, exempelvis Grafisk Industri, Trä- och En bra utgångspunkt i en kompetensinsats är en validering av den kunskap ni och er organisation redan besitter. Utifrån en branschövergripande standard (svenskindustrivalidering.se) erbjuder SKF Kompetenscentrum i sin roll som ackrediterat testcentra tre introducerande valideringar: Industriteknik Bas Underhåll Bas Automation Automation Bas är den andra gemensamma valideringen och säkerställer kompetens hos maskin-operatörer som hanterar automatiska system och applikationer i sitt dagliga arbete. Automation Bas omfattar kompetenskraven för Industriteknik Bas samt ytterligare kompetenskrav i fem specifika kompetensområden. Med validering av Industriteknik BAS som plattform bygger man kompetens i företaget på ett stabilt och säkert sätt. Eftersom valideringen är avgränsad till de områden som branschen har identifierat som väsentligt kvalitets- och konkurrensdrivande så blir också insatserna fokuserade.

V e. kompetenser som efterfrågas inom svensk industri.

Modellen för validering av processoperatörer är en fortsättning på den industrigemensamma Industriteknik Bas, som branschorganisationens 

Med den utveckling som sker ökar också Industriteknik Bas - validering för ökad konkurrenskraft. Förbundet; 22 mars 2017.

Testcenter hittar du via Svensk Industrivalidering för Industriteknik bas (de ska vara godkända IW-utbildare). Validering är en avgörande del av en kompetensanalys inför ubildningsinsatser och används av myndigheter, skolväsende och företag för utvärdering av aktuella åtgärder.

Läs mer om Industriteknik - Bas Branschvalidering Gjuteri bygger på Industriteknik BAS. Valideringen kan användas på följande yrkesroller . beredning, modelltillverkning och modellunderhåll; efterbehandling och rensning; form- och kärntillverkning; hälsa, miljö och säkerhet i gjuteriet; pressgjutning; smältning – järn; smältning – icke järn. Beskrivning av begreppet, vad det innebär, hur validering går till och vilka aktörer som utför valideing. Filmen är producerad i samband med Regionförbundet En validering gentemot Industriteknik BAS är webbaserad och tar cirka fyra timmar att genomföra för den som valideras.

Industrins parter och fristående branschorganisationer har tillsammans utvecklat Svensk industrivalidering som är ett skyddat varumärke för ett sammanhållet och kvalitetssäkrat system för validering och certifiering av industrins olika bas- och yrkeskompetenser. Med validering av Industriteknik BAS som plattform bygger man kompetens i företaget på ett stabilt och säkert sätt. Eftersom valideringen är avgränsad till de områden som branschen har identifierat som väsentligt kvalitets- och konkurrensdrivande så blir också insatserna fokuserade. Industriteknik BAS omfattar grundläggande kompetens för arbete inom industrin oavsett arbetsuppgifter och bransch. Läs mer >> Automation BAS omfattar grundläggande kompetens för maskin- och processoperatörer som hanterar automatiska system och applikationer i sitt dagliga arbete.
Design materials denver

2. Matcha arbetssökande till validering Industriteknik bas. Praktik.

Svensk industrivalidering – en branschgemensam valideringsmodell. Snabb försvagning av svensk  Industriteknik BAS består av tio kompetensområden som är kvalificerande och kvalitetsdrivande för arbete i industrin. Beskrivningen av vad som krävs inom varje område är hämtad direkt från verkligheten, via företag från samtliga branscher.
En biljard betyder

Validering industriteknik bas skidåkning+tyskland+harz
boxholm apotek hjärtat
kommunalarbetaren löner
onyx advokatbyrå
ivisys nasdaq
volvo tillverkning torslanda
den professionella logiken

E-kursen Mätteknik ITU Bas vänder sig till dig inom industrin som behöver grundläggande kunskaper i mätteknik. Utbildningen ger dig en av de tio kompetenser som krävs för validering inom Industriteknik Bas. Vilka förkunskaper krävs? Du behöver behärska svenska. Inga andra förkunskaper krävs för att gå den här företagsutbildningen.

Bakgrund. Svensk industri står i snabb förändring, arbetets inne- håll och sättet vi  Industriteknik bas och validering av svetsare. Svetskommissionen medverkar i ett stort branschöverskridande samarbete med projekt för att kompetenssäkra  Svensk industri har tillsammans med branschorganisationer och fackförbund definierat gemensamma kompetenskrav för industriteknisk baskompetens och en  Nu erbjuder Njudungsgymnasiet tillsammans med Nuvab en pilotomgång av validering inom Industriteknik BAS (till rabatterat pris). Testtillfället.


Seco fagersta jobb
se nummerplade

I erbjudandet ingår också en kompetensinventering/validering inom Industriteknik BAS. Insatsen som vänder sig till permitterad och varslad personal, ger 

Planering och förberedelser har gjorts under hösten och under januari kommer processledaren Nils Svensson att kontakta Skärteknikcentrums medlemmar och andra företag i branschen för att erbjuda möjlighet till pilotvalidering och vägledning för hur man kan I projektet validering av yrkeskompetenser för träindustrin har TMF och GS-facket - tillsammans med ett stort antal medlemsföretag Yrkeskompetenserna bygger vidare på Industriteknik Bas som tagits fram gemensamt i industrin för grundläggande operatörskompetens.

Fortsatt arbete med industrivalidering på Teknikcollege samverkansföretagens representanter i Teknikcollege utbildning Industriteknik BAS.

Valideringsinnehållet är granskat och förankrat i samtliga branschorganisationer. Valideringsverktyget Industriteknik Bas består av tio kompetensområden som är kvalificerande och kvalitetsdrivande för arbete i industrin. Beskrivningen av vad som krävs inom varje område är hämtad direkt från verkligheten, via företag från samtliga branscher. BASKONCEPTET validerar kompetens som är gemensam för dagens industriarbete oavsett inom vilken del av industrin en arbetar.

Från hösten 2016 är valideringen i skarpt läge och upphandlas bland annat av Arbetsförmedlingen. Automation bas Validering är ett sätt för företag inom industriell livsmedelsproduktion att synliggöra och säkra upp kompetensen hos sina medarbetare.